Wednesday, June 12, 2013

Hari ini pergi ke ko  library nak cari bahan tenatng buku teks pelajar  fizik  moden tahun 1974 dan dokumen tentang MAPEMA. Namun tidak dapat, balik dengan tangan kosong.jadi moral of story, negara kita ini perlu lebih memandang ke hadapan tentang kepentingan dokumentasi dan sistem yang digunakan bagi memudahkan capaian terhadap bahan2 terutama dokumen2 penting dalam pendidikan.kerana ia merupakan salah satu rujukan dan aset negara yang perlu dijaga dan diselaraskan menggunakan sistem yang berkesan.perlunya ada nilai tambah dalam meningkatkan kebolehcekapan orang kerajaan selain memikirkan bersama tentang sistem yang boleh digunapakai bagi meningkatkan keefisienan capaian maklumat tersebut. Ini kerana kesukaran mendapatkannya menyebabkan pertangguhan masa dan peningkatan kos yang lebih besar.sekian terima kasih.

No comments: